24апр./23

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ

Сдружение „Институт за териториални иновации  и сътрудничество – ИТИС“, изпълняващ проект СВ007.2.22.128 „Иновации, идеи и инициативи за младежта – i3“, финансиран  по Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg-ИПП България-Сърбия“ за периода 2014-2020 г.Read More…

19авг./19

Публична покана ПРОЕКТ ROBG-368

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ПРЕДМЕТ: „НАСТАНЯВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНА ЗА УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФЕСТИВАЛИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ“ Проект “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР, код на проекта ROBG-368 Дата на публикуване  – 19.08.2019Read More…

13авг./19

Публична покана ПРОЕКТ ROBG-368

5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ПРЕДМЕТ: „НАСТАНЯВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНА ЗА УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФЕСТИВАЛИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ“ Проект “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР, код на проекта ROBG-368 Дата на публикуване 13.08.2019 г. –Read More…