ro-bg

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „АКТИВНО ИЗКУСТВО ЗА АТРАКТИВЕН ТУРИЗЪМ – АРТУР“

На 5 септември 2018 г. ИТИС подписа договор за безвъзмездно финансиране за изпълнение на проект ROBG-368 “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР. Проектът е на обща стойност 454 хил. евро и се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България. Проектът ще се реализира за период от 18 месеца, а партньор на ИТИС от румънска страна е Професионална асоциация „Валахия Трансалпина“.