ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ПРЕДМЕТ: „НАСТАНЯВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНА ЗА УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФЕСТИВАЛИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ“

Проект “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР, код на проекта ROBG-368

Дата на публикуване  – 19.08.2019 г. – 14:00
Дата на валидност – 26.08.2019 г. – 13:00
Програма Интеррег V-A Румъния-България
Възложител – Сдружение „Институт за териториални иновации и сътрудничество“