ПУБЛИЧНА ПОКАНА с ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ“

Проект “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР, код на проекта ROBG-368
Дата на публикуване – 18.06.2019 г. – 09:30
Дата на валидност – 25.06.2019 г. – 14:00
Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020
Възложител Сдружение „Институт за териториални иновации и сътрудничество – ИТИС“
Публикуван е отговор на постъпило запитване по Публична покана с предмет „Доставка на оборудване“. Отговорът можете да намерите тук.