5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ПРЕДМЕТ: „НАСТАНЯВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНА ЗА УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФЕСТИВАЛИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ“

Проект “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР, код на проекта ROBG-368
Дата на публикуване 
Дата на валидност 20.08.2019 г. – 13:00
Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020
Възложител
Сдружение „Институт за териториални иновации и сътрудничество – ИТИС“
Решение за прекратяване тук