ПРОЕКТ ROBG-368 “АКТИВНО ИЗКУСТВО ЗА АТРАКТИВЕН ТУРИЗЪМ” – АРТУР

Проектът “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР е на обща стойност 454 хил. евро и се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България.

Целта на проекта е да създаде тематичен туристически продукт „Арт и култура“ на базата на природното и културно-историческото наследство, за да популяризира трансграничния регион Румъния – България като по-атрактивна туристическа дестинация и да използва по-добре туристическия потенциал на долното течение на Дунав.

Предвижда се туристическия продукт „Арт и култура“ да бъде реализиран под формата на тридневни събития на открито, които да бъдат организирани на подходящи локации от румънската и българската територия на трансграничния регион с участието на местни артисти (художници, писатели, музиканти, актьори и др.) и представяне на местни храни, напитки, сувенири и друга местна продукция.

Проектът стартира на 5 септември 2018 г. и е със срок на изпълнение 18 месеца, а партньор на ИТИС от румънска страна е Професионална асоциация „Валахия Трансалпина“.

Видео клипове и материали създадени по проект ROBG-368 “АКТИВНО ИЗКУСТВО ЗА АТРАКТИВЕН ТУРИЗЪМ” – АРТУРVIDIN:

Видин
Кратък промоционален клип
1. promo – 1 min – BG – https://youtu.be/eLjDHVfll4o
2. promo – 1 min – EN – https://youtu.be/WSnHINYURJs
3. promo – 1 min – RO – https://youtu.be/xkNixRbAHc8
Дълъг промоционален клип
4. Video – 13 min – BG – https://youtu.be/mebAYITTYT4
5. Video – 13 min – EN – https://youtu.be/prFQfiO_NbU
6. Video – 13 min – RO – https://youtu.be/SNxlPH5nsC8

Враца
Кратък промоционален клип
1. promo – 1 min – BG – https://youtu.be/CtFJmAKDJGk
2. promo – 1 min – EN – https://youtu.be/aNGnx6_xqN8
3. promo – 1 min – RO – https://youtu.be/aGzDTA2RBXc
Дълъг промоционален клип
4. Video – 13 min – BG – https://youtu.be/pYMc7KEtPy4
5. Video – 13 min – EN – https://youtu.be/bIJFfwGWBuQ
6. Video – 13 min – RO – https://youtu.be/vryAOwdOdiI