Институт за териториални иновации и сътрудничество – ИТИС е основан през 2015 г. като сдружение с нестопанска цел, което подкрепя иновациите и териториалното сътрудничество и насърчава местното, регионално и трансгранично развитие

Виж още…

LOGO3

 

ro-bg