30сеп./18

СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ОТ НИВО 2 ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ОТ НИВО 2 ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 На 16 декември 2015 г. в Конферентния център на Областна администрация – Видин бе проведена кръгла маса на темаRead More…