30сеп./18

ДЕН НА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ЕСИФ 2014-2020

ДЕН НА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 На 24 ноември 2016 г., в аулата на СУ “Св. Климент Охридски” се проведе Ден на младежкото предприемачествоRead More…

30сеп./18

СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ОТ НИВО 2 ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ОТ НИВО 2 ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 На 16 декември 2015 г. в Конферентния център на Областна администрация – Видин бе проведена кръгла маса на темаRead More…