24апр./23

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ

Сдружение „Институт за териториални иновации  и сътрудничество – ИТИС“, изпълняващ проект СВ007.2.22.128 „Иновации, идеи и инициативи за младежта – i3“, финансиран  по Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg-ИПП България-Сърбия“ за периода 2014-2020 г.Read More…

18фев./19

Публична покана ПРОЕКТ ROBG-368

  Публична покана ПРОЕКТ ROBG-368 “АКТИВНО ИЗКУСТВО ЗА АТРАКТИВЕН ТУРИЗЪМ” – АРТУР Публична покана с предмет „Разработване на туристически продукт „Изкуство & Култура” и 5-годишна програма за изпълнението му“ – дата наRead More…

01окт./18

Публична покана ПРОЕКТ ROBG-368

Публична покана ПРОЕКТ ROBG-368 “АКТИВНО ИЗКУСТВО ЗА АТРАКТИВЕН ТУРИЗЪМ” – АРТУР Публична покана с предмет „Събиране и анализ на информация и проучване на потенциалното приложение на туристически продукт „Арт и култура“ иRead More…

30сеп./18

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „АРТУР“

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „АКТИВНО ИЗКУСТВО ЗА АТРАКТИВЕН ТУРИЗЪМ – АРТУР“ На 5 септември 2018 г. ИТИС подписа договор за безвъзмездно финансиране за изпълнение на проект ROBG-368 “Активно изкуство за атрактивен туризъм”Read More…