ro-bg

Публична покана ПРОЕКТ ROBG-368 “АКТИВНО ИЗКУСТВО ЗА АТРАКТИВЕН ТУРИЗЪМ” – АРТУР

Публична покана с предмет „Разработване на туристически продукт „Изкуство & Култура” и 5-годишна програма за изпълнението му“ – дата на публикуване 18.02.2019 г.

Срок за подаване на оферти: 26.02.2019 г. до 11.00 ч.

Към Документация