ro-bg

Публична покана ПРОЕКТ ROBG-368 “АКТИВНО ИЗКУСТВО ЗА АТРАКТИВЕН ТУРИЗЪМ” – АРТУР

Публична покана с предмет „Събиране и анализ на информация и проучване на потенциалното приложение на туристически продукт „Арт и култура“ и свързаните с него услуги в трансграничния регион Румъния – България и консултации със заинтересованите страни в България“ – дата на публикуване 01.10.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 09.10.2018 г. до 14.00 ч.

Документация