ro-bg

ПРОЕКТ ROBG-368 “АКТИВНО ИЗКУСТВО ЗА АТРАКТИВЕН ТУРИЗЪМ” – АРТУР

Проектът “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР е на обща стойност 454 хил. евро и се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България.

Целта на проекта е да създаде тематичен туристически продукт „Арт и култура“ на базата на природното и културно-историческото наследство, за да популяризира трансграничния регион Румъния – България като по-атрактивна туристическа дестинация и да използва по-добре туристическия потенциал на долното течение на Дунав.

Предвижда се туристическия продукт „Арт и култура“ да бъде реализиран под формата на тридневни събития на открито, които да бъдат организирани на подходящи локации от румънската и българската територия на трансграничния регион с участието на местни артисти (художници, писатели, музиканти, актьори и др.) и представяне на местни храни, напитки, сувенири и друга местна продукция.

Проектът стартира на 5 септември 2018 г. и е със срок на изпълнение 18 месеца, а партньор на ИТИС от румънска страна е Професионална асоциация „Валахия Трансалпина“.

Публични покани

  1. Публична покана с предмет „Събиране и анализ на информация и проучване на потенциалното приложение на туристически продукт „Арт и култура“ и свързаните с него услуги в трансграничния регион Румъния – България и консултации със заинтересованите страни в България“ – дата на публикуване 01.10.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 09.10.2018 г. до 14.00 ч.

Документация

 

2. Публична покана с предмет „Разработване на туристически продукт  „Изкуство & Култура” и 5-годишна програма за изпълнението му“ – дата на публикуване 18.02.2019 г.

Срок за подаване на оферти: 26.02.2019 г. до 11.00 ч.

Към Документация

3. Публична покана с предмет „Доставка на оборудване“

Проект “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР, код на проекта ROBG-368

Дата на публикуване – 18.06.2019 г. – 09:30
Дата на валидност – 25.06.2019 г. – 14:00 часа

 

Публикуван е отговор на постъпило запитване по Публична покана с предмет „Доставка на оборудване“. Отговорът можете да намерите тук. 

 

4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ПРЕДМЕТ: „ЛОГИСТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 2 СЪБИТИЯ ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“

Проект “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР, код на проекта ROBG-368

Дата на публикуване

02.08.2019 г. – 09:30

Дата на валидност

13.08.2019 г. – 13:00

Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020

Възложител

Сдружение „Институт за териториални иновации и сътрудничество – ИТИС“

Към Документация

 

5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ПРЕДМЕТ: „НАСТАНЯВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНА ЗА УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФЕСТИВАЛИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ“

Проект “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР, код на проекта ROBG-368
Дата на публикуване 
Дата на валидност 20.08.2019 г. – 13:00
Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020
Възложител
Сдружение „Институт за териториални иновации и сътрудничество – ИТИС“

Решение за прекратяване тук

 

6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ПРЕДМЕТ: „НАСТАНЯВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНА ЗА УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФЕСТИВАЛИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ“

Проект “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР, код на проекта ROBG-368

Дата на публикуване  – 19.08.2019 г. – 14:00
Дата на валидност – 26.08.2019 г. – 13:00
Програма Интеррег V-A Румъния-България
Възложител – Сдружение „Институт за териториални иновации и сътрудничество“