ДЕН НА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

На 24 ноември 2016 г., в аулата на СУ “Св. Климент Охридски” се проведе Ден на младежкото предприемачество и Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмен период 2014-2020. Събитието бе организирано от ИТИС в партньорство с Геолого-географския факултет на Софийския университет – катедра “Регионална и политическа география” и Българската асоциация на консултантите по европейски програми – БАКЕП. По време на форума студентите от университета бяха запознати с  възможностите за финансиране от различните донорски програми на ЕС.