ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ОТ НИВО 2 ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

На 16 декември 2015 г. в Конферентния център на Областна администрация – Видин бе проведена кръгла маса на тема „Възможности за развитие на Северозападен район от ниво 2 през програмен период 2014-2020“. Кръглата маса бе организирана от ИТИС в партньорство с Областна администрация Видин и Община Видин. В събитието взеха участие представители на държавната и местната администрация от Северозападния район за планиране и бяха обсъдени възможностите за бъдещото развитие на региона с помощта на фондовете на ЕС.